user_mobilelogo

BUDAHEGYVIDÉK, TEMPLOMBŐVÍTÉS

Ónodi Szabó Lajos építész irodájában készült a terv 2018 körül.

Az engedélyezett átalakítási tervek külső belső finomítását, látványterveit készítettem, a belső födémterv és a kiviteli tervek készítésében vettem részt.

részlet a műleírásból:

Az épület építésének rövid története

A Böszörményi és Gaál utcák sarkára 1932-ben Wandra Lajos műépítész tervezett egy elegáns, art-deco stílusú éttermet, kávéházat, külön bejáratú sörözővel. A lapostetős épület emeletén volt a tulajdonos lakása és egy tetőterasz a nyári vendégforgalomnak. A maga idején korszerű szerkezetekkel és berendezéssel megvalósult vendéglátó épület nem sokáig működött, 1935-ben eladták a Budahegyvidéki Református Egyházközségnek. Szinte csak a berendezést cserélték ki, és felszámolták a konyhaüzemet, úgy vették használatba az épületet. Az akkori tervek szerint csak ideiglenes használatról volt szó, mert a városrendezési elképzelés alapján, a mai MOM Művelődési Központ telkét kapta meg az Egyház templomépítés céljára, 1941-ben. Ez a terv azonban meghiúsult a világháború és az azt követő rendszer miatt. A templomot kisebb, belső átalakításokkal és szükség szerinti karbantartási munkákkal, változatlanul használta a gyülekezet az 1980-as évek közepéig. Akkor vált szükségessé és lehetségessé az épület nagyobb mértékű átalakítása, az állandóan beázó, lapos tető fölé épített, magas tetővel és ahhoz kapcsolódóan a bejárat fölé emelt, favázas toronnyal. A templomteret belül lehetett kibővíteni, az előcsarnokot és a közlekedést is sikerült átalakítani. Az átépítés építész tervezője Nyíri Mária építészmérnök és férje voltak, a belső berendezést Fekete György belsőépítész tervezte meg. Az építkezés csak részlegesen valósulhatott meg a 90-es évek közepén. Azóta kisebb-nagyobb lépésekben, a műszaki szükségesség és az anyagi lehetőségek függvényében történtek meg a további átalakítások és korszerűsítések. Legutóbb a Beethoven utcai szárny tetőtérbeépítése és a fűtési rendszer részleges korszerűsítése vált lehetségessé.

A gyülekezet presbitériuma több lehetőséget megvizsgálva határozta el azt a bővítési és átépítési programot, amely szerint elkészült ez a tervdokumentáció.

részlet a tervezési programból:

Legfontosabb megvalósítandó cél a többfunkciós épület fő egységének, a templomtérnek a kibővítése a Böszörményi úttal párhuzamos irányban. A főbejárat fölé épített, favázas, műpala fedésű toronysisak-építmény helyett, egy szilárd, épített torony és új arculatú bejárat kialakítása, az eredeti, diagonális, utcasarokra nyíló főbejárati irány megtartásával. Az előcsarnok szintjének egységesebbé tétele, a lépcsők átépítésével és a kert szintjéről létesítendő új bejárattal. Az alagsori vizesblokkok átalakítása, felújítása, új, kertkapcsolatos, közösségi tér és kiszolgáló helyiségek létesítése.

 A karzatszintet és a tetőszerkezetet lehetőleg változatlanul kell hagyni, csakúgy, mint a legutóbb bővített és felújított, kétszintes lelkészlakást és az alagsori, szolgálati lakást. A tetőtéri szinten sem szükséges változtatni, esetleg a közösségi helyiségeket lehet használhatóbbá alakítani. Az épület eredeti art-deco stíluselemeinek lehetőség szerinti megtartása és ahhoz alkalmazkodó, új ornamentika alkalmazása.

 

 

 

sidebar2

logo2 haz