user_mobilelogo

CSÖMÖR TEMPLOM

Ónodi Szabó Lajos építész irodájában készült meghívásos pályázatra az épületegyüttes terve 2014-ben.

tervlapok PDF-ben:

címlap, helyszínrajz, templomszint, karzatszint, gyülekezeti terem - alsó szint, metszet

Mindhárom bejárat az adott utcaszinthez illeszkedik. A főbejárat az utcafront közepéről nyílik, azzal egy magasságban. A harangtorony alján keresztül jutunk be az épületbe. A nagyterem rendezvényei a kerti bejáraton, az alsó előtérbe érve is megközelíthetők.

Megjelenés:

A kívánt egyszerűséget egy főtömeg, a középen kiemelkedő templomtér határozza meg az őt kétoldalról körülvevő négy magastetős résszel. A tetők jórészt cseréppel, a falak fehér színnel készülnek. Kivétel a bejáratot hangsúlyozó, a hagyományokra emlékeztető faburkolatú harangtorony.

Elrendezés:

A templomteret mint magot veszik körbe kétfelől a többi helyiség, a külső tömeget tekintve négyfelől megtámasztva azt.

Földszint:

A főkapun át a harangtorony aljában lévő előtérbe lépünk. Ez a hagyományos harangláb külső formáját kihasználva épp megfelelő méretű. Bevilágítása a lépcsők melletti, az épületrészeket kívülről elválasztó nagy ablakon és a tölgyfaajtó feletti bevilágítón át. A fény a lépcső és a további terek felé vonz. Egyben a lépcsőt világítja meg. A szerkezet, azaz a torony függőleges teherviselése fa vagy vasbeton használatával oldható meg, szép belső teret alakítva.

Az előtérből nyílnak az irodák, egy mosdó és a templomtér másik ajtajához vivő akadálymentes út, felítő (Berecz András szerint). Ezt kis ablakocskák a templomtérrel is összekötik. A felső kis előtérből a templomtér, a karzatlépcső, a kisterem és a bejárati tornác ajtajai nyílnak.

A templomtérbe szimmetrikusan két ajtó vezet, így a lelkésszel szemben ülhet a legtöbb ember. A padsorok megjelenített elrendezési lehetősége a jó irányba nézést segíti. Így is elfér a kíván ülésszám, lent 150, a karzaton 70. Bevilágítás kétoldalról az oromfalakon át, illetve a karzat felett mind a négy égtáj felől.

Alsó szint:

A rendezvényterembe az alsó előtérből juthatunk, mely a kertből közvetlenül megközelíthető, de összeköttetés van a főbejárati előtérrel is. (ez lezárható.)  A nagyterem központosan és hosszában is berendezhető. Bevilágítás káprázás mentesen az északi oldalról. A teremben megjelenik a templom külső falának alja, robosztus pilléreken. Kis keskeny karzatok bővítik a használati lehetőségeket. (színelőadás, felvétel) a terasz egy része fedett, ide a kerékpárok is beállíthatók, de máshova is kell kerékpártárolót helyezni. A teljes terasz kb. 100 m2, mely a terem közönségének elég. Kis íves nézőtérszerű ülősor ad lehetőséget a közösségi életre.

A kert:

A kert utca felőli része díszkert a bejárati utakkal, kisebb fákkal. Itt is lehet egy kis burkolt terasz az irodák előtt. Az emlékmű sarok is a díszkert része. A nyugati oldal (temető felé) a teraszon túl fásított kert, sok árnyékkal, hűssel, sétányokkal. Az északi oldalon lehet kis vetemény, egyéb. A keleti oldal (a vasút felé) szintén bokros-fás, és itt lehet a tűzifa tárolás is.

Karzat és tető:

A karzatra két lépcső visz, egy a templomtérből, egy a kis előtérből. Így lehetőség van az istentisztelet zavarása nélkül is közlekedni, az úrvacsoránál a körbejárásra, és tűz esetén nagyobb áthaladásra. A karzatról a toronyba is feljuthatunk, és ugyanitt az irodák feletti lapostetőn kialakítható teraszra is, mely az utcára néz. A karzat ablakok egybefüggnek az alsó ablakokkal, kívülről hosszúkás hatást keltve az oromfalakon.

A templom teteje az íves falakra illesztett azonos, 55 fokos lejtésű szarufákra kerülő kettős cserépfedés. Ugyanez a fedés kerül a 47 fokos kis tetőkre is, melyek egységes formájúak. A hózug elkerülése szerint kialakított összetett tetőforma (nagy alapterület lefedése) két kislejtésű vagy lapostetővel lett megoldva. Ezek egyike terasz is lehet.

A torony szoknyarésze a többi tetővel megegyező formájú és fedésű. A sisak fémfedéssel készül.

A mennyezet 5,5 méter magasan az elhelyezendő festett kazettákat szolgálja. Lehetőség van bonyolultabb, látszó szerkezettel a mennyezet a padlástér egy részébe való megemelésére is.

Függőleges elrendezés:

A terephez igazodva a harangtoronyban lévő előtérhez képest szűk félszinttel feljebb van a templom, mely így hívogató lépcsősoron, de a másik bejárat felé belső lejtőn is megközelíthető. (105 cm szintkülönbség.) Az előtérből a lefelé vivő lépcsőn az alsó előtérbe és a közösségi térbe jutunk, mely függetlenül is használható, lezárható. További megközelítés a telek délkeleti, magas sarka felől, ha a parkolást a híd túloldalán oldják meg. Így közvetlenül a templomtér szintjére jutunk. Innen lehet a kisterembe, illetve a templomtéren kívüli lépcsőn a karzatra is feljutni.

A kiírás szerint a templomtér alá kerülnek az oda beférő, lehetőleg kisebb belvilágot és bevilágítást igénylő helyiségek: mosdók, konyha, raktár, kazán. A nagyterem is benyúlik kicsit a templomtér alá (az íves kialakítás miatt is), de a terem közepén nagyobb belmagasság indokolt.

Terek, alapterületek:

A kiírás szerint:

Templomtér 220 ülőhellyel 161 + 61 m2-en; nagyterem 110 m2, előtér 41 m2, kisterem 30 m2. Lelkészi hivatal 29, mosdók összesen 34,

További kiegészítő helyiségek:

A templomtérből nyíló két 18 m2–es szoba: ezek az úrvacsora kiszolgálásához, az énekkar bevonulásához és a bútorraktározásban segíthetnek. Innen a nagyterembe is lejuthatunk, további lehetőségeket teremtve.

Az építkezés ütemezése többféleképpen lehetséges.

’A’:

A kiírás szerint, előbb az alsó szintek elkészítése, és a templomtér marad későbbre. Ennek hátránya, hogy az alsó részt védendő egy komoly és drága, később elbontandó hő- és vízszigetelést kell készíteni, megfelelő lejtéssel és csatlakozásokkal.

’B’

Először a középső főtömeget építjük meg. Ehhez később szervesen lehet folytatásként mintegy hozzá tapasztani a hiányzó részeket tetszés szerint. Így a főtető egy nekirugaszkodással elkészül, és nem kell ideiglenes tetőre pénzt költeni. A templomtér azonnal alkalmas a használatra, így az északi oldal megépítése a legkésőbbre halasztható a nagyteremmel. Ez az utcáról sem látszik. Az utcafronton a lelkészi hivatal, a kisterem és az előcsarnok-torony külön-külön is sorban építhető. Amíg egyik sincs meg, a lelkészi hivatal a templom alatt a konyha helyén, a kisterem pedig az alsó előtér helyén működhet.

Számítógépes tömegvázlat:

A modell egy papírmaketthoz  hasonlóan az épület formáját, tömegét, nyílásait, árnyékhatásait, anyagtónusait mutatja, a részleteket, díszeket, toronydíszt nem.

Területek és költségek:

(nettó hasznos alapterület)

’A’ épületrész, (középső)

Karzatszint: karzat 61 m2

Templomszint: 161 m2 (karzattal 222 m2, épp ahány ülőhelyes)

Alsó szint: előtér 19 m2, közlekedő 13 m2, három mosdó 21 m2, többi 74 m2 (együtt 127  m2)

’A’ épületrész összesen: 222+127 = 349 m2

’B’ épületrész (déli, utcai)

Karzatszint: két közlekedő 10 m2, (torony 10 m2, tetőterasz 33 m2)

Templomszint és bejárati szint: előtér 41 m2, közlekedők 28 m2, iroda 29 m2, wc 3 m2, terem 30 m2, (együtt 131 m2 , és tornác 12 m2)

’B’ épületrész összesen: 143+10+2*10 (torony kétszer számolva) = 163 m2

’C’ épületrész, északi, hátsó

Templomszint: nagyterem két többfunkciós karzata 72 m2

Alsó szint: nagy közösségi terem 110 m2

’C’ épületrész összesen: 182 m2

’A+b+c’ épületrész összesen: 349+163+182 = 694 m2

Ütemezés és árak (280 eft/ m2)

Ütem:     ’a’ épületrész – 97,7 mft

 ütem:     ’b’ épületrész – 45,6 mft

Ütem:     ’c’ épületrész – 60,0 mft

Összesen: 194,3 mft

 

 

 

sidebar2

logo2 haz