user_mobilelogo

ESZTERGOM, VÁR, TETŐ 2008

Ónodi Szabó Lajos műtermének terve.

ESZTERGOMI VÁR, LAKÓTORONY „VÉDŐTETŐ”, KILÁTÓ

A középkori eredetű, reneszánsz freskóval díszített, török időkben lerombolt „Fehér Tornyot” 1938-ban feltárták és lapostetővel megvédték. 2008-ban a szerkezet és Botticelli „A négy erény” freskójának védelmére Ónodi Szabó Lajos műtermében és vezetésével, Füleky Zsolt építésszel faszerkezetű, kétszintes lefedést terveztünk.

 

TERV-TABLÓ (pdf)

STUDIOLO SZINT ALAPRAJZ (pdf)

TERASZ SZINT ALAPRAJZ, MEGLÉVŐ (pdf)

TERASZ SZINT ALAPRAJZ, TERVEZETT (pdf)

KILÁTÓ SZINT ALAPRAJZ (pdf)

DÉLI HOMLOKZAT (pdf)

KELETI HOMLOKZAT (pdf)

 

 A műleírásból:

A Magyar Nemzeti Múzeum Esztergomi Vármúzeuma megbízást adott a Várhegy déli részén álló ún. Fehér torony teraszfelületének védelmére építendő tető terveinek elkészítésére. A kilátó-terasz állandó beázása jóvátehetetlen károkat okozhat az alatta levő, Vitéz János féle ’studiolo’ Botticelli által készített freskóján.

A nagy felületű, több ízben javított szigetelésű terület csapadéktól való biztonságos megóvásának legjobb módja egy olyan védőtető felépítése, mely jelzi az egykori középkori királyi lakótorony tömegét és helyét. A munkálat egyszersmind lehetőséget teremt az alant levő keresztboltozatos helyiség(-ek) belső terének részleges helyreállítására, a boltozat egy-egy szakaszának visszaépítése segítségével.

A magyar történelem kiemelkedő jelentőségű középkori és reneszánsz emlékhelye az esztergomi vár déli területe. Az itt található helyiségcsoport, mely a középkori királyi magán lakótoronyból és kápolnából állt, a reneszánsz korszakban Vitéz János lakosztálya volt. Ez ma egyúttal Európa egyik kiemelkedő jelentőségű kultúrtörténeti helyszíne, ahol a reneszánsz ízlésnek megfelelő középkori tércsoportot alakították át a kor mesterei, így a falfestéseket Vitéz János megbízásából a fiatal Botticelli készítette.

Az esztergomi vár lakótornyáról 1990-ben készült tudományos összeállítás (dr. Horváth I., dr. Prokopp M., Vukor K.) helyiségkönyv formájában, mely részletesen ismerteti a lakosztály történetét, az építési szakaszokat, a feltárás-kutatás állomásait és annak szakirodalmát.

 

Esztergom várát 1526-tól több alkalommal ostromolja a török, míg 1543-ban Szulejmán szultán elfoglalja. Ettől kezdve – tíz év megszakítással (1595-1605) 130 éven át fontos török végvár, amelyet 1683-ban sikerül végleg visszafoglalni. A török-kor másfél százados időszakában számtalan ostrom során elpusztultak a Vár egyházi és világi épületei. Az egykori palota maradványait 1934-38 között ásták ki és állították helyre” 

 egres.jpg

Ismeretlen szerző rajza a várról az 1595-ös ostrom pusztítása előtt

 

Jól látható, hogy a torony mai körvonalától és magasságától jelentősen eltérő átépítésre volna szükség az eredeti tömegre hasonlító visszaépítéshez. Bár a helyszín jelentőségéhez és a Várhegy látképéhez mindenképpen illő volna ez a nagy átépítés, jelen helyzetben még nem áll rendelkezésre elég kutatási adat, valamint nincs hozzá arányos pénzforrás, hogy ez a közeljövőben megvalósulhasson. Az emlékhely folyamatos beázása, valamint legalább a ’studiolo’ terének részleges helyreállítási igénye kényszeríti ki azt a megoldást, mely a jelenlegi terasz fölé emelt védőtető eredményezi.

 

Az ideiglenes védőtető a jelenlegi terasztető  +165,40 m-es (=0,00) járószintje fölött, +4,40 m-es párkánymagassággal kerülne kialakításra. A tervezett védőtető és fal-magasítás a meglévő, Lux-féle kiépítéskor készült mellvédfalra épülne.

Mivel a védőtető fogadószerkezete a Lux-féle vasbeton födémlemezre nem terhel, a Vitéz-terem boltozati rekonstrukciója a födémlemez szükség szerinti mértékű kivágásával bármikor megvalósítható. A Vitéz-Studiolo és a tanácsterem közötti nagyméretű vasbeton gerendát – mely a teljes toronyépület stabilitásának megóvása, valamint a Lux-féle helyreállítás tiszteletben tartása végett mindenképpen meghagynánk - a fedélszék középpontjában lévő fa elemek gyámolítására is igénybe vettük.

A védőtető – okulva a meglévő szomszédos épület-lefedéseken jelentkező viharkárokon – a szélviharoknak fokozottan ki van téve, ezért kialakításakor a szélteherre méretezés elsődleges szempont kellett legyen.

Bár a beruházó szándéka szerint a védőtető csupán ideiglenes jelleggel készülne, az hosszabb időn át is képes funkcióját ellátni, illetve a ma még nem látható későbbi átépítések/továbbépítések esetén a műemléki szerkezetek és épületelemek (értve ezalatt már a Lux-féle helyreállítás  során készült kiegészítéseket is) sérülése nélkül bármikor elbontható.

2008. május 20.                                                                     Ónodi Szabó Lajos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sidebar2

logo2 haz