user_mobilelogo

NAGYKOVÁCSI TEMPLOM

Ónodi Szabó Lajos építész irodájában készült meghívásos pályázatra az épületegyüttes terve 2006-ban.

Nagykovácsiban, új parcellázású, szűkre szabott üres területre készült a részletes program szerinti református templom, parókia és ifjúsági ház terve. A bejáratinál gyülekező tér, az átrium jellegű udvaron védett közösségi tér alakult ki. A templom formájával Kós Károly 1927-ben Barótra tervezett, meg nem épült templomára is szeretne emlékeztetni. Természetbarát, hagyományos anyagokkal, egyszerű terekkel dolgoztunk.

Részletek a műleírásból:

A három épületből álló együttes a település határában, a temetővel szemközt, egy üres terület egy részén épült-épül fel. (2018) Az önkormányzati tervek szerint többek között óvoda, játszótér lesz a szomszédban.

Külső megjelenés szempontjából a hagyományos magyar, helyi és egyházi építészet, valamint az egy-szerűségre, takarékosságra, hagyománytiszteletre való törekvés, és ezzel a közösség előtti példamutatás volt tervezési célunk, mivel nincs 'illeszkedési' szempontból szomszédos épület, építészet.

A kiírás szerint és a közösségek élete érdekében az épületek fontos köztes külső közösségi tereket hoznak létre. Az első a gyülekező tér, mely kb. 10*12 méteres. Ez kényelmes gyülekezésére alkalmas, azaz templomi alkalom előtt-után, vagy a közösségi ház rendezvényeinél megfelelő. A gyülekező teret a közösségi ház árkádja bővíti, mely a meleg nap vagy eső ellen is menedéket kínál.

A térre további építész-kertész és társművész tervek szerint díszburkolatot, térhatárolásnak padokat, környezettudatosság és mikroklíma-árnyék célból fát és némi növényzetet, művészeti és lelki okokból valamilyen ide illő szobrot vagy más alkotást javasolunk.

A két oromfal egyszerű-puritán praktikus felfogású, egymással összhangban vannak, de egyértelműen a templom a fontosabbik közülük. Fehérre színezett homlokzatot időálló természetes kőburkolatok és tégla-párkányok tagolják a szükséges helyeken. (Ezek építés közben elég kicsinyes kődarabokká alakultak.) A templom homlokzatának arányaival Kós Károly hagyomány-tisztelő tudásának (Barót), és a magyar népi építészetnek is tisztelgünk.

Az épületegyüttest és a látképet is a templomtorony uralja, mely vallási céljain túl igazodási pont, tájékozódási pont, óratorony és alkalmanként kilátóhely is.

Lépjünk be a templomba!

A templom kapuja tömör, védelmet és biztonságot, időállóságot sugalló, harmonikaszerűen kétfelé nyitható minőségi asztalosmunka, melyet a templom üzemeltetője kezel. Ezen belül van a fényáteresztő, az érkezők által nyitható kétszárnyú ajtó.

 A három lépcsőn, kis előtető védelme alatt egy rövid, de kétirányban kitáruló előtérbe jutunk. Jobbra az előtér egyben a torony alja is, itt egy kényelmes lépcső indul felfelé.

Balra kiadványpultot képzeltünk el. Az 'L' alakú fordulóba került a ruhatár. (Az előteret építés közben válaszfalakkal csökkentették, az istentiszteleti magnókazetták másolása céljából.)

A templomtérnek négy ajtaja van, amiből három a szabadba vezet. A gyülekező tér felőlit szántuk a megérkezéshez, a kertre nézőt a távozáshoz, amennyiben ott esetleg a közösségi lét más programokkal folytatódhat. A belső tér tágas, középen nyolc és fél méter magas (a fesztáv kilenc méter), a tetőformát követi. A hosszanti tengely az oromfa, a kapuzat, a tetőgerinc, a belső fénycsíkok és tető, ajtók tengelye. A másik a szószék, a hagyományos padsorelrendezés, a teret uraló íves gerendák, a virágátjárón (ezt építésnél a templomtérhez csatolták) keresztül az udvar irányába kijutás tengelye. A keleti, utca felőli fal kívülről-belülről védelmet, erősséget sugall, keskeny résein csak kevés szórt fény érkezik (a közvetlen fényt be nem engedő járat nem épült meg); vastagsága (77 cm) a hidegtől is véd, a tetőíveket támpillérek támasztják kívülről. Nyugatról fényt kap a karzat alatti rész, a hátulról jövő fény nem vonja el a gyülekezet figyelmét.

A földszintre 105 ülőhelyet terveztünk. További 40 szék fér el a gyülekezeti teremben, 30-60 a karzaton. Nagyobb eseményeknél az udvar hangosítással bővítésként használható.

A gyülekezeti terem (ennek sarkába erősítős szoba került) lehet bővítési tér, ekkor az elválasztó ablaktáblákat el kell távolítani. Általában azonban az irodához, presbitérium, ifjúsági alkalmak, hittan, idősek és mások által használt tér.

Az udvarból vagy a virágátjárón át szélfogón keresztül a hátsó közlekedőbe jutunk, itt teakonyha van az Úrvacsora, az iroda és más alkalmak kiszolgálására. Ez egyben várakozó tér az irodához, a lépcsőtérben elhelyezett ülősarokkal, a lépcső valamint a gyülekezeti szoba előtere.

A kiírás szerinti két iroda, melyhez kis irattár terv szerinti kialakítását is javasoljuk, az udvarra néz, így az ottani élet innen követhető. Az iroda közel van, lényegileg esőmentesen megközelíthető a lelkészi lakásból. (Ez a hátsó szárny sokat módosult építés közben.)

Az emeleti rész lényegében karzat és tetőtér.

Felérve a kényelmes lépcsőn napfényes előtérbe kerül a hívő, a déli tájolású ablaksávon át besüt a nap, virág is elhelyezhető, és az udvarra is kilátni. A templomhajó karzata egy keskeny 'U' alakzat, kb. 23 méter hosszú korlátja mellől jó a lelátás a szószékre. Énekkar, vagy lelátást nem igénylők a sarokban és főleg az északi bővítményben, az orgona mellett férnek el. A toronylépcsőn át is megközelíthető a karzat, itt még egy déli és nyugati tájolású 16 m2-es hangulatos szoba található.

A toronyfeljáróból még egy helyiség nyílik (ez lett gyerekszoba, üvegfallal a templomtér felé), melyből szintén a templomtérbe láthatunk az íves tartó alatt és a gyülekező térre a kerek, díszített ablakon át. A fény is ezen a téren át jut a templomtérbe. Innen juthatunk egy csapóajtó és létra segítségével a tető szerviztérbe. Ez a gerinc alatt végigfutó, középen járható tér, melyben lévő reflektorok az innen tisztítható vízszintes üvegmezőn át a templomteret egyenletes fénnyel világítják meg káprázás nélkül, a tetőtér sem marad sötét. (Ezt gipszkartonnal lezárták.) Lehetőség van az üvegeken akár marással, homokfúvással vagy fekete csíkok festésével a hagyományos festett mennyezet művészi újraélesztésére. Délelőtt a keleti tetőablaksávon át a templomtér napsütés esetén elég természetes fényhez jut ugyaninnen. A felső tér átmeneti térként javítja a hőszigetelést, valamint a nyári kiszellőzéshez is fel-használható az ablaksáv segítségével.

A toronyba feljutás még egy teret alakít ki, ahol az óramű helyezhető el és végül a harangteret, ahonnan a kilátás is biztosítható. Ezek kialakítása szintén kiemelt feladata a kiviteli tervnek.

Az udvar és a kerengő

A terv fontos részei a közbenső és összekötő, többcélú és többletként keletkező terek.

Hagyományos kisvárosi tereket és kolostorokat idéz az épületegyüttes kerengője. Elsősorban beépíthető területhiány és takarékossági okokból csak más terek összeadódásáról van szó, de a cél mégis az udvar köré szerveződés, a védett helyen körbejárhatóság, az épületek és az udvar egysége, a hangulatos kerengőfolyosó-darabok kialakulása és használata. Részei: előtér ruhatári fele – virágátjáró – teakonyha – lejtős tornác – lugas – parókia tornáca – emelt lugas és lépcső – társalgó – folyosó – előtér – árkád. Az emelet szintén részeiben kerengőként néz az udvarra: a vendégszobák folyosója, a templomkarzat, a lépcsőelőtér.

Az udvar négyzet alakú, 18*18 méteres. 330 m2-én akár nagyobb rendezvény is tartható, máskor pedig tágas, csendes térként szolgálja az erre járókat.

1.             Közlekedőként összeköti az épületeket.

2.             Az iroda megközelítése hangulatosan, téren át.

3.             A templom előtere.

4.             Az ifjúsági ház előtere.

5.             A parókia udvara.

6.             Körben padokon lehet üldögélni, elmélkedni, nézelődni.

7.             Virágokat lehet elhelyezni, egy-két fa javítja a klímát és a barátságosságot.

8.             Középen iparművész által tervezett vízfelületnek ad helyet, esetleg csobogóval, kis szolid, nem számítógép-vezérelt, hanem állandó folyású szökőkútnak, mely a klímát is javítja, a csobogás kellemes és a gyerekeknek is játszóhely lehet.

9.             A délnyugati sarokban kiülő hely képezhető, kis teázó.

10.           Az emelt részen füves játszótér alakítható ki.

11.           Az emelt rész a lugassal szabadtéri színpadként működhet.

12.           A virágátjáró az előtte lévő emelt résszel szintén szabadtéri színpadként működhet.

 

térképen

2010

2012

2006 Nagy Tamás pályaműve

2016 pláza elleni tiltakozás

 

 

sidebar2

logo2 haz